HUS OG GRUND


  

BESTYRELSEN

Bestyrelse pr. 27. juli 2019.

Formand, konstitueret
Robert Gergelyffy
Havesangervej 6
Stillinge Strand
4200 Slagelse
Tlf. 20 28 54 63
gergelyffy@live.dk

Næstformand konstitueret
Erik Nygaard Kristensen
Drøsselbjergvej 80
Stillinge Strand
4200 Slagelse
Tlf.: 21 74 96 34
Erika@nygaard.mail.dk

Kasserer
afventer konstituering blandt bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsesmedlem
Roland Ipsen
Colibrivej 1
Stillinge Strand,
4200 Slagelse
Tlf.: 20 20 13 36
ipsen34@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Erik Møller Hansen
Kongsmarkvej 8
Stillinge Strand
4200 Slagelse
Tlf.: 31 51 93 73
erikmh@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Poul Schmidt
Egebækvej 22
Stillinge Strand
4200 Slagelse
Tlf.: 40 98 70 80
ilp@scthansgade.dk

Bestyrelses suppleant
Dorte Winther Hansen, Bellisvej 10, Stillinge Strand.
dorte.winther@icloud.com

Bestyrelses suppleant
Tove Christensen, Havørnevej 2, Stillinge Strand.

Revisor
Hans Rynord 
Falkevej 12, Stillinge Strand (Valgperiode 2018-2020).

Revisor
Mogens Pihl, 
Bregnevej 5, Stillinge Strand 
(Valgperiode 2019-2021).

Revisor suppleant:
Niels-Peter Dahl, 
Søborgvej 5, Næsby Strand.
npdahl56@gmail.com
Tlf.: 24 83 94 53 
/45 81 94 53

Markedsføring /medlemshvervning
Finn Thoft, Strandvænget 7, Næsby Strand. finn.thoft@mail.tele.dk

Markedsføring /medlemshvervning
Dorthe Winther Hansen, Bellisvej 10, Stillinge Strand.
dorte.winther@icloud.com

Web-sekretær:
Tove Buhl, Kongsmarksvej 21, Stillinge Strand.
tovebbuhl@gmail.com
Tlf.: 30 11 79 97
Siden sidst opdateret: -> 20-08-2019 20:01:06
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns