HUS OG GRUND


  

MEDLEMSKAB

Medlemskab.

Et årligt medlemskab i Hus- og Grund koster pr. 1. januar 2019 Kr. 100,-.
Regnskabsåret følger kalenderåret og medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen for én person fra husstanden.
Ønske om medlemskab kan sendes til foreningen på mailadressen Hg@husoggrund.dk 
Følgende bedes oplyst:
For- og efternavn, sommerhusadresse og helårsadresse
og gerne email/tlf.nr.
Beløbet indbetales på konto 1551 8144311 med oplysning om navn og sommerhus adresse, eller betales kontant til kassereren.

Derfor medlemsskab
Hus- og Grundejerforeningen står stærkere og får en større indflydelse på udvikling og vedligeholdelse af strandområderne jo flere, vi er organiseret i den.

Vi skal derfor opfordre dig til at melde dig ind, såfremt du er grundejer indenfor vores område, og ikke allerede er medlem.

I dag er vi næsten 200 medlemmer; Men vi er over 500 grundejere i strandområdet, som ikke har en lokal udstykningsbestemt grundejerforening, som kan varetage vore interesser.

Hus og Grund arbejder med bl.a.:
1. At holde en tæt kontakt til det kommunale styre, således at vi altid er på forkant med udviklingen og derved får mulighed for medindflydelse på udbygning og vedligeholdelse af strandområdet.
2. At sikre de trafikale forhold, således at vi alle, også de svage trafikanter - børn og cyklister, kan færdes sikkert og trygt.
3. Vi vil arbejde for at parkeringsreglerne håndhæves, så vores private veje ikke benyttes uhæmmet.
4. At sikre, at medlemmernes sager og problemer vedrørende strandområdet bliver behandlet seriøst af Slagelse kommune.
5. At sikre, at grundejerne ikke pålægges unødige udgifter.
6. At fastholde kommunen på, at den kommunale service også gælder i strandområdet. Det betyder, at kommunen bl. a. er ansvarlig for at rense og føre tilsyn med offentlige og private grøfter og vandløb.
7. At sikre og følge op på, at de nødvendige miljøforanstaltninger gennemføres således, at vi hvert år kan hejse det blå flag.
8. At sikre regelmæssig rensning af de offentlige strande.
9. At den storskraldsordning, vi har fået gennemført, bevares og udbygges.
10. At den gennemførte kommunale tømningsordning for spildevandstanke bibeholdes og forbedres.

Dette og meget mere arbejder Hus- og Grunderejerforeningen med; men flere medlemmer betyder større gennemslagskraft overfor de offentlige myndigheder i vigtige sager, derfor har vi brug for dig og din medindflydelse.
Med venlig hilsen og håb om din støtte i arbejdet for vores fælles strandområde.

Bestyrelsen


Siden sidst opdateret: -> 06-09-2019 14:08:42
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns