HUS OG GRUND


  

Affaldsordning

Affaldsordningen.
I 2018 ændredes affaldsordningen og mere affald har kan nu afleveres i container ved egen ejendom. 
Oplysninger om affaldsordning og -tømning findes på 
(kopier link og indsæt i egen browser)
:

OBS September 2019 - det er nu renovationen går over til "vintertid".
NYT FRA SLAGELSE KOMMUNE
Fra 16. september 2019
Der overgås igen til hver 14. dags tømning af mad- og restaffald.
Sommersæsonen er slut.
Fra 16. september 2019 får alle ejendomme derfor igen tømt affaldsbeholderen til madaffald og restaffald hver 14. dag.
Du får tømt beholderen samme ugedag, som du plejer, nu blot hver 14. dag
Se kalender for afhentning af affald på din adresse på (indsæt link i egen browser) www.slagelse.dk/toemmekalender Ejendomme med særlige dispensationer til ugetømning er ikke omfattet af ovenstående.

Renovationsafgift. 
Satser for 2019.
Prisen for helårshuse er 3.178,75 kr.
Prisen for sommerhuse er 2.027,50 kr.
Læs mere om takster her 
(kopier link og indsæt i egen browser)
https://www.slagelse.dk/kommunen/oekonomi-og-statistik/takster-2019/takster-for-affald-og-genbrug-private

Regulativ for husholdningsaffald (2018) samt vejledning til fordeling af affald.
Læs det samlede regulativ her 
(kopier link og indsæt i egen browser)

Afhentning af storskrald.
Du kan nu få afhentet storskrald. Læs om det her
(kopier link og indsæt i egen browser):

Afhentning af haveaffald
Afhentning foretages hver anden uge. Skal dog tilmelde dig afhentning hver gang. Læs om det her (kopier link og indsæt i egen browser):


(kopier link og indsæt i egen browser)
Her kan du også tilmelde dig SMS service og få besked før hver tømning.

Tømning/Har du ikke fået tømt?
Sommerhuse tilmeldt sæsontømning får i 2019 hentet affald:
Første gang i uge 13/14
Sidste gang i uge 43/44
Om det er den ene eller den anden uge, afhænger af, om din ejendom får hentet affald i en lige eller ulige uge.
Der er ugetømning fra medio maj til medio september
Se hvilken ugedag du får hentet affald via selvbetjening på :
(kopier link og indsæt i egen browser) wwwSlagelse.dk


Anmeldelse manglende tømning. Læs om det her (kopier link og indsæt i egen browser):
www.slagelse.dk/selvbetjening/affald-giv-os-besked-om-fejl
eller på 
(kopier link og indsæt i egen browser)  
www.slagelse.dk   
Vælg: selvbetjening/affald/giv os besked

"citat fra kommunens hjemmeside":
Giver du besked senere end to hverdage efter din normale tømmedag betragtes affaldet som ekstra affald. Du kan ringe til transportfirmaet RenoNorden A/S mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15 på tlf. 56 25 05 76, eller du kan bruge Selvbetjening i den røde boks på kommunens hjemmeside

HUSK at holde vore P-pladser og affaldsøer fri for affald
Ekstra husholdningsaffald kan lægges i sække med sækkemærke - disse sække kan købes hos vores strandkøbmænd, i Brugsen i Stillinge og Vemmelev samt på genbrugspladserne (dog ingen kontantbetaling her).
Husholdningsaffald i sække med sækkemærke kan afleveres på genbrugspladserne i Korsør, Slagelse og Vemmelev.
  
Genbrugsstationerne er bemandet hver dag, åbningstider findes på
www.affaldplus.dk (kopier link og indsæt i egen browser)

Øvrige spørgsmål
Du kan gå på kommunens hjemmeside og få svar på de spørgsmål, du måtte have om affaldsordningen. 
Kopier link og indsæt i egen browser: www.slagelse.dk
Vælg Borger/Affald og Genbrug/Affald fra husholdningen


Siden sidst opdateret: -> 17-09-2019 10:43:47
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns