HUS OG GRUND


  

HUS OG GRUND

Velkommen til Hus og Grund, Grundejerforeningen for grundejere ved Stillinge Sogns strandarealer.

Hus og Grund er en frivillig grundejerforening for alle grundejere i området fra Næsby strand i syd til Bildsø Strand i nord.
Vi varetager således interesser for grundejere langs Storebæltskysten i gamle Slagelse Kommune. 
For varetagelse af fælles lokale forhold henviser vi til Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne, som udgiver bladet 2Sogne samt driver hjemmesiden af samme navn.
Lokalrådet dækker med udspring i Kirke Stillinge alle beboeres interesser i Stillinge og Hejninge området og dermed også strandområderne fra Bildsø til Næsby Strand.


Du kan orientere dig om Hus og Grund ved at aktivere de respektive "knapper" i panelet i venstre side af hjemmesiden. Blandt andet findes her oplysninger om generalforsamling og oversigt over foreningens bestyrelse og nogle historiske facts.

På Nyhedssiderne kommer løbende information om årets aktiviteter i HUS OG GRUND, såsom generalforsamling, det årlige SCT. HANS arrangement og BLÅ FLAG ved strandene samt 
BLÅ FLAG aktiviteter,
 
o
g her orienteres også om lokale aktiviteter og forhold af interesse for grundejerne i strandområdet, i den udstrækning, det kommer til vores kendskab.
Listen for aktiviteter er således ikke udtømmende, men er de gratis/næsten gratis aktiviteter, som kommer til vores kendskab, og som vi finder relevante for vores medlemmer.

KLOAKERING langs Næsby, Kelstrup, Kongsmark, Stillinge og Bildsø Strande
K
loakeringen af Etape 5.2, den anden og sydlige del af Stillinge Strand, er under udførelse.

Arbejdet forventes færdigt i efteråret 2016. Ingen grundejere må tilslutte sig skelbrøndene, før modtagelse af besked fra SK forsyning.

FRADRAG I SKAT FOR UDGIFTER PÅ EGEN GRUND: Der er følgende positive oplysning af økonomisk interesse fra foreningens formand:
"Efter forespørgsel hos SKAT bekræftes det, at udgifter til fremføringen af kloakken på egen grund er omfattet af reglerne for håndværkerfradrag med et grønt sigte på op til kr. 12.000 i år 2016 og 2017".

Flere oplysninger under punkterne, "Bestyrelsesnyt Kloak", "Kloakering generelt" her på siden, hvor også henvisninger og oplysninger om muligheder for lån til/ få udsat afgiften til kloaktilslutningen findes. 
Opdateringer på kloakeringen findes på siden "Nyheder", "Kloakering sidste nyt"

Sjællandske på nettet.
Foreningen har indtil i foråret abonneret på Sjællandske på nettet, så alle foreningens medlemmer kunne gå på Sjællandskes hjemmeside og læse avisen. 
Grundet nye regler for E-avisen er dette desværre ikke længere muligt.Siden sidst opdateret: -> 13-09-2016 08:56:22
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns